Nyere forskning viser at en kan oppnå en akutt effekt på vertikalt hopp og kraftutvikling ved å tøye ut antagonist forut for testen. En amerikansk studie undersøkte effekten blant 16 trente menn og testet deretter vertikalt hopp, isokinetisk dreiemoment under kneekstensjon ved 60°/s og 300 °/s, samt EMG for vastus lateralis og biceps femoris under […]