Hva skal du trene først?

En ny studie, Exercise order in resistance training, tar for seg rekkefølgen av øvelser og hva man bør trene først. La oss se litt nærmere på hva de fant ut.

%d bloggers like this: