Kan kjernetrening for ryggpasienter virke mot sin hensikt?

I en akuttfase etter en ryggskade er det ikke uvanlig at muskulaturen forsøker å beskytte det skadede området ved å øke muskelaktiviteten og stive av området. Over tid, når skaden har leget seg, kan derimot dette gi et lite optimalt bevegelsesmønster og en frykt for å bevege seg som normalt, noe som igjen kan føreContinue reading “Kan kjernetrening for ryggpasienter virke mot sin hensikt?”

%d bloggers like this: