Explain pain – Anbefalt bok

Explain Pain av Dr.David Butler og Dr. Lorimer Moseley er en evidensbasert bok for terapeuter, pasienter og studenter. Boken tar for seg det kanskje vanligste spørsmålet man har når smerte er involvert: “Hvorfor har jeg vondt?” og “hva kan jeg gjøre for at smerten ska bli mindre?” Forfatterne, som begge er fysioterapeuter, bruker et forholdsvisContinue reading “Explain pain – Anbefalt bok”

%d bloggers like this: