To explain pain in an understandable way is one of the most challenging aspects of being a therapist, but it is likely to be extremely valuable and rewarding if done well. This post is a result of a seminar about pain education at the Master of Musculoskeletal Physiotherapy,  University of Queensland. Myself and Sunny Chhokar […]

Explain Pain av Dr.David Butler og Dr. Lorimer Moseley er en evidensbasert bok for terapeuter, pasienter og studenter. Boken tar for seg det kanskje vanligste spørsmålet man har når smerte er involvert: «Hvorfor har jeg vondt?» og «hva kan jeg gjøre for at smerten ska bli mindre?» Forfatterne, som begge er fysioterapeuter, bruker et forholdsvis […]