Kritisk tenkning – en treningssak

Informasjon har aldri vært så lett tilgjengelig som nå, og ønsker man å finne ut noe er det som regel bare et par tastetrykk unna. Dette kan være både positivt og negativt da kvaliteten på det som legges ut på internett mildt sagt er variabel.

Feilaktige konklusjoner ser man ofte, og de landsdekkende avisene er ofte blant de verste med sine sjokkoverskrifter som sjelden baserer seg på fakta. Misinformasjon er i ferd med å bli et større og større problem i samfunnet vårt da evnen til å tenke kritisk ikke alltid er tilstede.

Når man hele tiden har så mye informasjon tilgjengelig er det meget viktig å kunne vurdere hva som er nyttig og unyttig informasjon, og om det man leser/hører faktisk er korrekt. Derfor er det viktigere enn noen gang å tenke kritisk for å kunne danne seg en mening om hva som er rett og ikke.

“Critical thinking is thinking about your thinking while you’re thinking in order to make your thinking better.”
― Richard Paul

Også når det gjelder forskning innenfor fysioterapi, helse, trening og ernæring er det all grunn til å implementere disse prinsippene, og stille spørsmål ved hva man leser og hører. Jeg kom over et kurs som tar for seg nettopp dette, og som absolutt kan anbefales.

I kurset Your Deceptive Mind: A Scientific Guide to Critical Thinking Skills av Professor Steven Novella (Yale School of Medicine), gjennomgår han mange av de viktigste prinsippene når det kommer til kritisk tenkning.Continue reading “Kritisk tenkning – en treningssak”

Enkle tiltak for å få i seg nok mat

mat
Dagens innlegg er skrevet av  som er utdannet ernæringsfysiolog og er masterstudent i klinisk ernæring. Artikkelen er opprinnelig publisert på friskogfunksjonell.no som er vel verdt å sjekke ut.

Dette innlegget er først og fremst tiltenkt folk med et høyt aktivitetsnivå, som for eksempel idrettsutøvere. Når man er i mye aktivitet krever kroppen også en høyere tilførsel av energi og næringsstoffer, og innimellom kan det være en utfordring å klare å spise nok. Konsekvensene av å ikke få i seg nok mat blir dårlig restitusjon, man er mer utsatt for sykdom og ikke minst vil resultatene av treningen ikke bli like gode som de kunne vært.

Tipsene i dette innlegget kan også med fordel benyttes av folk som av ulike årsaker får i seg for lite mat, for eksempel eldre eller folk som sliter med sykdom.Continue reading “Enkle tiltak for å få i seg nok mat”

Born to run – anbefalt bok

En amerikansk journalist, Christopher McDougall, går til flere annerkjente leger med det enkle spørsmålet; Hvorfor har jeg vondt i foten?

Etter flere løpsrelaterte skader og påfølgende undersøkelser får han beskjed om at han burde slutte å løpe grunnet sin lite fordelaktige fysikk, og det enkle ”faktum” at ikke alle er skapt for å kunne løpe lengre distanser.

Rådene han får er han burde slutte å løpe, og holde seg i form ved hjelp av andre mosjonsformer. Dette er han lite innstilt på å gjøre, og går derfor dypere til verks for å finne ut hvorfor noen kan løpe ekstremt lange distanser uten nevneverdige plager, mens han og mange andre tåler langt mindre før smertene melder seg.

For å finne ut bakgrunnen for dette intervjuer han blant annet langdistanseløpere, idrettsfysiologer og antropologer. Han får høre om Tarahumara-folket som holder til i Mexico, som er kjent for å kunne løpe ekstremt lange distanser uten å oppleve skader i særlig grad.Continue reading “Born to run – anbefalt bok”

Smerte – 10 nyttige ting du bør vite

De aller fleste opplever smerter fra tid til annen og det er mye man vet og ikke vet når det gjelder smerter.  Forekomsten av rapportert smerte i Norge er høyere enn i mange andre europeiske land, og man anslår at 30 prosent av de voksne har kroniske smerter i Norge i dag. Den vanligste årsaken er muskel- og skjelettplager, men en rekke andre lidelser kan også føre til kronisk smerte.

Smerte er uten tvil noe av det mest interessante som finnes når det gjelder helse og hvordan vi mennesker har det i hverdagen. Det kan også være nyttig å vite hva smerte faktisk er, da det har vist seg at man lettere kan håndtere smertene dersom man har noe kunnskap om hva det er og hva det kommer av.

Forskningen har gjort store fremskritt, men har ennå mye å ta for seg når det gjelder smerte. I denne artikkelen vil jeg gjennomgå en del ting som kan være nyttig å vite om smerte, enten for din egen del eller dersom smertebehandling er noe du arbeider med.

Før vi går gjennom de 10 punktene kan det være nyttig å få med seg denne videoen der Lorimer Moseley, en australsk fysioterapeut, snakker om hvorfor ting gjør vondt. Vel verdt en titt!

10 ting som er verdt å vite om smerte

1. Smerte blir definert som

en ubehagelig sensorisk og emosjonell opplevelse assosiert med faktisk eller potensiell vevsskade, eller beskrevet i forhold til slik skade (International Association for the Study of Pain)

Det er en biopsykososial opplevelse og alle elementene vil være til stede når man opplever smerter. Det er derfor nødvendig å vektlegge biologiske så vel som psykologiske og sosiale forhold.

2. Smerte kan være nyttig.

Når du opplever smerte betyr dette at hjernen din tolker det som at kroppen er i fare for å bli skadet. Det perifere nervesystemet og sentralnervesystemet er ansvarlig for å formidle informasjon til hjernen som igjen tolker hva dette er.

Smerteopplevelsen har til hensikt å motivere deg til å foreta deg noe, vanligvis beskytte kroppsdelen som hjernen tror (rett eller galt) er skadet eller i ferd med å bli skadet.

På denne måten er smerte en overlevelsesmekanisme som kan være svært viktig for at du skal bli klar over at noe er skadelig kan være i ferd med å skje, og smerte vil på denne måten kunne være svært nyttig da det får oss til å gjøre noe (Melzack & Katz, 2013) .

3. Smerte er ikke alltid en presis indikator for vevsskade.

Noen kroppsdeler og noen skader kan oppleves å være smertefulle selv om skaden er liten, og man kan ha fått store skader uten at man opplever en tilsvarende smerte.

Når en kroppsdel blir skadet vil nerveender sende signaler til hjernen som inneholder informasjon om skadens omfang og lokasjon. Smerte blir likevel ikke opplevd før hjernen har tolket denne informasjonen og bestemt seg for at smerte er det rette for å få deg til å beskytte kroppsdelen slik at smerten skal forsvinne.

Smerte er derfor ikke alltid en presis måling på hvor stor vevsskade som har skjedd eller er i ferd med å skje. Det er mange faktorer som spiller inn og det fins også store individuelle forskjeller relatert til hvor mye smerte man opplever ved samme skade avhengig av alle disse faktorene.

Smerte er altså et svært komplekst område som kan ha mange mulige årsaker og løsninger.

4. Kartlegging

Når man hanskes med smertefulle tilstander er det essensielt å få kartlagt en rekke mulige faktorer som kan være med å påvirke smerteopplevelsen. Det er også viktig å huske at hjernen tar hensyn til svært mange faktorer samtidig og mange deler av hjernen er delaktig i å tolke de ulike signal som hele tiden blir mottatt.

Områder i hjernen som omfatter minner, følelser og framtidige intensjoner er blant annet medvirkende i å tolke signalene som blir mottatt. Det er da viktig å huske at selv om du opplever langvarige smerter, betyr ikke det at det alltid er en stor vevsskade eller degenerasjon i kroppen din.

5. Effekten av å forstå smerte

Forskningen rundt smerte har vært omfattende og har også vist at det å ha kunnskap om smertefysiologi er assosiert med økt mestring av smerte og bedring av funksjon (Moseley,2002; Moseley et al., 2004).

Man har også vist at smertefysiologi kan læres av mannen i gata (Moseley, 2003). Det å forstå smerte kan være en stor fordel ved å endre betydningen av smerte, slik at vedkommende får en annen forståelse for hvordan smerte kan oppstå og vedvare

6. Smerten forsvinner ikke alltid selv om skaden leges

En av årsakene til at smerten ikke alltid forsvinner selv om vevsskaden er leget, er at hjernen kan endre oppfattelsen av smerte, også kalt sentral sensitisering. Det er en slags smertehukommelse  der hjernen overreagerer for å beskytte deg mot fare ved at du opplever smerte og dermed muligens unngår aktiviteter som tidligere har vært smertefulle (Giummarra et al, 2011).

En vevsskade kan muligens øke graden av sensitisering slik at hjernen lettere kan beskytte området som er blitt skadet. Mange faktorer kan påvirke opplevelsen av smerte positivt eller negativt: stress, utmattelse, følelsmessig tilstand, forventninger, oppmerksomhet, endringer i fysisk aktivitet (ny aktivitet eller mer intensitet).

7. Dårlig holdning trenger ikke å gi kroniske smerter

Det er ikke nødvendigvis noen sammenheng mellom assymetri, “dårlig holdning”, “skjevheter” og langvarig opplevelse av smerte (kronisk). ”Dårlig” holdning trenger altså ikke bety at du får eller har smerter. Lederman E. (2011) skrev en interessant artikkel som diskuterer nettopp dette.

Den er noe bombastisk etter min mening og konkluderer til tider med ting som kan varierere dersom man går inn på individnivå, men artikkelen er absolutt verdt å lese.

8. Placebo og nocebo

Placebo og nocebo er to kraftige virkemiddel når det gjelder smerte. Placebo: Forventningene om at et tiltak skal lindre smertene er nok til å redusere smerteopplevelsen. Man tror det hjelper og derfor hjelper det.

Nocebo: Hvis forventningene er negative så vil det redusere effekten av smertebehandling. Forventninger om bivirkninger kan fremkalle sykdomstegn. Man tror ikke på at det skal hjelpe, og dermed reduseres effekten/negativ effekt. Les mer om placebo i en fagkronikk i bladet “Fysioterapeuten”. Takk til Manuellterapeut Sigurd Mikkelsen sin side som stadig tipser om interessant fagstoff.

9. Språkbruk og informasjon

Språkbruk og informasjon er viktig når smerte er involvert (Bedell et al.,2004). Dessverre er det slik at feil språkbruk og informasjon kan være med å forandre en pasient sin oppfattelse av egen smerte og årsaken til denne, og igjen være med å påvirke bevegelsesmåten på en negativ måte. Dette skjer ofte uten at pasienten selv er klar over det.

Fear avoidance ved ryggsmerter – frykten for å bevege seg – er et eksempel på dette. Man blir redd for å få smerter ved bevegelse og slutter derfor å bevege seg sånn som man burde og kunne gjort dersom man hadde hatt tro på at det går greit.

10. Du kan alltid gjøre noe

Når man opplever smerter er det viktig å huske at man nesten alltid kan gjøre noe for å holde resten av kroppen i gang. Generelt sett er det bedre for personer med smerter å holde seg aktiv (Dahm, 2010). Man må ikke på treningssenter eller løpetur for å trene eller være i aktivitet.

Det vil nesten alltid være noe man kan gjøre selv om man har smerter som kan bidra til å bedre plagene på sikt. Ved å starte på riktig nivå og med god veiledning vil det være mulig å kunne mestre nye bevegelser og skape sunne bevegelsesmønster. Dette bør naturligvis unngås dersom man nettopp har skadet seg ordentlig, som ved for eksempel et benbrudd.

Smerte er altså et svært omfattende tema og det er fortsatt svært mye å lære om hva smerte er og hvordan det kan behandles.

Dersom du opplever langvarige smerter vil det uansett være fornuftig å oppsøke noen som kan hjelpe deg dersom du ikke finner en løsning på problemene selv. Les denne for å finne den rette personen til dette.

Les også Er en MR-undersøkelse svaret på dine smerter?

Jeg kan også anbefale fysioterapeut Tony Ingram sin side der han skriver mye interessant om smerter og andre ting.

Referanser:

  • Bedell SE, Graboys TB, Bedell E, Lown B.Words that harm, words that heal. Arch Intern Med. 2004 Jul 12;164(13):1365-8.
  • Dahm KT, Brurberg KG, Jamtvedt G, Hagen KB. Advice to rest in bed versus advice to stay active for acute low-back pain and sciatica. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Jun 16;(6):CD007612. doi: 10.1002/14651858.CD007612.pub2.
  • Giummarra MJ, Georgiou-Karistianis N, Nicholls ME, Gibson SJ, Chou M, Bradshaw JL.Maladaptive plasticity: imprinting of past experiences onto phantom limb schemata.Clin J Pain. 2011 Oct;27(8):691-8. doi: 10.1097/AJP.0b013e318216906f.
  • Lederman E. The fall of the postural-structural-biomechanical model in manual and physical therapies: exemplified by lower back pain. J Bodyw Mov Ther. 2011 Apr;15(2):131-8. PubMed PMID: 21419349.
  • Melzack R.,  Katz J. (2013) Pain, WIREs Cogn Sci 2013, 4:1–15. doi: 10.1002/wcs.1201
  • Moseley L. Combined physiotherapy and education is efficacious for chronic low back pain. Aust J Physiother 2002;48:297-302.
  • Moseley GL, Nicholas MK, Hodges PW. A randomized controlled trial of intensive neurophysiology education in chronic low back pain. Clin J Pain. 2004 Sep-Oct;20(5):324-30.
  • Moseley G.L., Unraveling the barriers to reconceptualization of the problem in chronic pain: the actual and perceived ability of patients and health professionals to understand the neurophysiology. J Pain 2003

5 tips for et bedre kosthold

Det finnes svært mange meninger om hvordan man bør spise. Noen sverger til lavkarbo, mens andre orker ikke tanken på en dag uten brød, pasta og poteter. Man finner nok ikke en fasit for hvordan man bør spise, og det er fortsatt svært mye man ikke vet svaret på når det gjelder ernæring.

Selv er jeg ingen ernæringsekspert, men forsøker å holde meg oppdatert innefor ernæring ved å følge med i litteraturen og følger med på hva som skrives ellers i media (mye rart). I denne saken vil gjennomgå 5 enkle tips du kan følge når det gjelder kosthold og alle mytene som dukker opp. Continue reading “5 tips for et bedre kosthold”

Hvorfor får man krampe?

Krampe er noe mange opplever fra tid til annen, og det kan være både smertefullt og plagsomt.

Det er ikke uvanlig å se idrettsutøvere og mosjonister som opplever kramper under trening og konkurranser. Andre opplever nattekramper, og da ofte i leggene, noe som kan forstyrre nattesøvnen.

Det er forholdsvis lite forskning på fenomenet og man er ennå ikke helt sikre på hva som gjør at man får kramper da mange faktorer spiller inn. Denne artikkelen tar for seg hva kramper er, årsaker til kramper og hva man kan gjøre for å forebygge og behandle kramper.Continue reading “Hvorfor får man krampe?”

Beinhinnebetennelse – er hvile det beste?

Beinhinnebetennelse er den hyppigst forekommende kroniske belastningslidelsen hos idrettsutøvere, og spesielt løpere er utsatt . Hvile blir ofte anbefalt for å bli kvitt plagene, men er dette det beste?

I en artikkel på friskogfunksjonell.no skriver jeg mer om denne tilstanden og drar inn forskning på hva som kan hjelpe for å forebygge og bli kvitt plagene. Du kan lese artikkelen ved å trykke her

Er markløft eller sumo-markløft det beste valget for deg?

Markløft er en øvelse som stadig flere velger å benytte som en del av sitt treningsprogram og det med god grunn. Det er vanlig å skille mellom to varianter av øvelsen, nemlig konvensjonell og sumo-markløft.

Hva du skal velge avhenger av hva du ønsker å oppnå, samt dine forutsetninger for å utføre de to variantene.Continue reading “Er markløft eller sumo-markløft det beste valget for deg?”

Skulderøvelser, undersøkelse av scapula, diabetes type 2, crossfit og motivasjon

Brain Smarter

Ukas anbefalte artikler handler om skulderøvelser og undersøkelse av skulderbladet, diabetes type 2, crossfit og motivasjon. Her finner du mye interessant lesestoff!

Enjoy!

Continue reading “Skulderøvelser, undersøkelse av scapula, diabetes type 2, crossfit og motivasjon”

Markløft-artikkel og video på BergensTidende.no

martin+hanstvedt+-+riktig+rygg+2
FOTO: Jo Hjelle

Etter forespørsel fra Bergens Tidende skrev jeg en sak om korrekt utførelse av markløft og laget en video der jeg gjennomgår de viktigste punktene. Formålet var å vise hvordan man kan utføre denne øvelsen riktig slik at flere unngår skader og presterer bedre i hverdag og på trening.

Du kan lese artikkelen og se videoen her

 

Walking Glute Bridge – anbefalt øvelse

Walking Glute Bridge

Anbefalt øvelse denne gang er Walking Glute Bridge som er en videreføring av seteløft der man tar skritt med føttene samtidig som man holder baken høyt.

Øvelsen setter i hovedsak krav til Hamstrings (bakside lår), Gluteus maximus og øvrig setemuskulatur, Erector spine (ryggstrekkerne), samt Gastrocnemius og annen muskulatur i legg og fot. Store deler av den posteriore kjeden blir utfordret, ett område mange kan ha godt nytte av å utvikle.Continue reading “Walking Glute Bridge – anbefalt øvelse”

Basisball – basistrening som funker

I treningsverden er det nå stor fokus på styrketrening med bruk av vekter og baseøvelser som markløft, knebøy, benkpress og pull-ups. Det er vel og bra at stadig flere benytter disse øvelsene, og dette vil for de fleste gi svært gode resultater. Samtidig er det viktig å trene allsidig og få med alle de ulike ferdighetene man trenger i hverdag og idrett.

Continue reading “Basisball – basistrening som funker”

Den beste metoden for å tøye Hamstrings

 

 

Tøyning av Hamstrings (bakside lår) er noe mange utfører i forbindelse med trening da det er vanlig å oppleve denne muskelgruppen som stram og lite fleksibel. Nedsatt bevegelsesutslag i Hamstrings kan være med å påvirke hvordan vi beveger oss og vår evne til å utføre løps- og styrkeøvelser.

Økt bevegelsesutslag bakside lår kan dermed være nyttig å fokusere på for enkelte. Det er likevel ikke alle tøyninger av bakside lår som virkelig fører til økt bevegelsesutslag og mange opplever at denne muskelgruppen sjelden responderer særlig på de mest tradisjonelle metodene. Continue reading “Den beste metoden for å tøye Hamstrings”

Ny forskning: Bruk av sprinttrening for vekttap hos overvektige barn

https://i2.wp.com/i.telegraph.co.uk/multimedia/archive/01528/fat_1528616c.jpg?w=750

Det er generelt akseptert at den optimale treningsmetoden for vekttap hos overvektige barn bør være kalorikrevende, samtidig som treningen gir mest mulig glede for at barna også skal få en god opplevelse.

I den forbindelse har noen forskere antydet at lav intensitet, som er rettet mot maksimal fettforbrenning (ca. 40 – 50% av VO2-maks) er hensiktsmessig, da bruk av mer fett som drivstoff kan være fordelaktig for vektkontroll samtidig som lav intensitet oppleves mindre ubehagelig.

På den annen side, har andre forskere kritisert denne tilnærmingen siden mange finner denne type trening kjedelig og langtekkelig. Det blir da foreslått at bruk av sprinttrening er en bedre treningsform siden det er mer spennende og også fører til større kaloriutgifter under og etter trening.

Man er samtidig usikker på om denne type trening fører til større energiinntak etter trening sammenlignet med langsommere utholdenhetstreningen. Det er heller ikke sikkert hvilken type sprinttrening som oppleves mest underholdende.

I en ny studie av Crisp et al. 2012, Optimising sprint interval exercise to maximise energy expenditure and enjoyment in overweight boys, Applied Physiology: Nutrition and Metabolism, tok man for seg akkurat denne problemstillingen. La oss se på hva de gjorde og hva de fant ut.

Continue reading “Ny forskning: Bruk av sprinttrening for vekttap hos overvektige barn”

Pull-up – 10 tips for fremgang

stronggymnast

Pull-up er en svært vanlig øvelse og man ser den stadig vekk bli utført på treningssentre og blant idrettsutøvere. Artikkelen fra i fjor Skal du ta Pull-up eller Chin-up? ble også den mest leste her på siden, noe som viser hvor mange som interesserer seg for øvelsen.

Selv om øvelsen er veldig populær, er det mange som opplever at fremgangen lar vente på seg, og dette kan være frustrerende da man selvsagt ønsker å bli bedre i de øvelsene man utfører regelmessig.

I dette innlegget går jeg gjennom metoder som kan bidra til at du kommer et steg videre og kommer over det berømte platået som ofte oppstår når man har trent en stund.Continue reading “Pull-up – 10 tips for fremgang”

%d bloggers like this: