Fysio Online – videokonsultasjon med fysioterapeut

Jeg er nå en av flere fysioterapeuter i et nettverk med som tilbyr videokonsultasjon slik at flere skal kunne få hjelp uten å måtte reise til klinikken. I disse tider er dette ekstra viktig og det viser seg at man kan få veldig gode resultater med videokonsultasjoner da det gir store muligheter dersom man er bevisst på hvilket potensiale som ligger i å kunne kommunisere over video.

Fysioterapi via videokonsultasjon

  • Bruk telefon, nettbrett eller datamaskin. Videosamtale med autorisert fysioterapeut er en trygg og fortrolig samtale mellom deg som pasient og din behandler.
  • Du forteller om din sykdomshistorie, symptomer og dine mål.
  • Din fysioterapeut diagnoserer og finner den beste mulige løsningen. Du får riktig informasjon, opplæring i teknikker for smertelindring, og et individuelt tilpasset øvelsesprogram. Din fysioterapeut hjelper og støtter deg hele veien.

Våre fysioterapeuter

Fysio Online tjenesten er et nettverk av terapeuter med høy kompetanse og spesialisering.

Alle våre fysioterapeuter har refusjonsavtale med det offentlige. Hver av oss har videreutdanning til minst mastergradsnivå i forskjellige felt innen fysioterapi, og minst 10 års erfaring.

Vi er en gruppe som har særlig høy klinisk ekspertise. Vårt mål er å tilby behandling av høyest kvalitet til pasienter i hele landet, uansett hvor de bor og hvilken situasjon de befinner seg i.

Nettverket består av fysioterapeuter med fordypning i blant annet kvinnehelse, inkontinens, kronisk smertebehandling, treningslære, kognitive behandlingstilnærminger, geriatri, onkologi, ortopedi og rygg- og nakkesmerter.

Les mer om hvem vi er

2 thoughts on “Fysio Online – videokonsultasjon med fysioterapeut

Leave a Reply

%d bloggers like this: