Hva er en manuellterapeut?

Det er fortsatt en relativt stor andel av befolkningen som ikke vet hva en manuellterapeut er og gjør, og det er viktig at flere får informasjon om dette. Etter å ha nylig fullført siste eksamen for å bli manuellterapeut tenkte jeg å skrive et innlegg om hva en manuellterapeut er, og hva man kan forvente dersom man går til behandling. Først kan du se en liten video som gir et innblikk i dette:

En manuellterapeut er altså autorisert fysioterapeut med videreutdanning på masternivå, og har spesialkompetanse innen undersøkelse, behandling og forebygging av problemer i nerve-, muskel- og skjelettsystemet.

Du trenger ikke henvisning fra lege og kan gå direkte til manuellterapeut, som også er en primærkontakt med ansvaret og mulighetene som medfølger.

Manuellterapeuten sin oppgave er å undersøke, vurdere og behandle pasienter som opplever smerter eller nedsatt funksjon, samt å henvise videre til billeddiagnostikk (MR, CT, røntgen) eller spesialist (f.eks nevrokirurg eller reumatolog) ved behov for videre utredning. Manuellterapeut kan også sykemelde i opptil 12 uker for plager relatert til nerve, muskel og skjelett.

Manuellterapeuter jobber vanligvis som selvstendig næringsdrivende i privat praksis/med driftstilskudd, innenfor toppidrett, innen forskning, på rehabiliteringssentre og på smerteklinikker/sykehus.

Utdanningen skjer gjennom et toårig klinisk masterstudium i manuellterapi ved Universitetet i Bergen, eller ved å ta mastergrad i utlandet (f.eks Australia eller England), etterfulgt av et veiledningsår i Norge. Der gjennomfører man påfølgende praktisk eksamen, samt kurseksamen i radiologi, differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser, samt trygdefaglig opplæring tilsvarende norsk masterutdanning.

En manuellterapeut har fortsatt sin kunnskap som utdannet fysioterapeut, innenfor rehabilitering etter skader, treningslære og prestasjonsfremming.  De to årene med videreutdanning innebærer at man fordyper seg videre og øker sin kunnskap innenfor bla. patologi, differensialdiagnostikk, smerteforståelse, kommunikasjon og manuell behandling.

Noen videreutdanner seg mer spesifikt innenfor kognitiv terapi og smertemestringsstrategier, og har da en kompetanse som ofte vil være nyttig for deg som har hatt vondt i lang tid.

Første konsultasjon (30-60 min)

Første møte starter med en grundig kartlegging av din situasjon gjennom en samtale der du blir bedt om å fortelle om det du ønsker hjelp til, og manuellterapeuten vil underveis komme med oppfølgende spørsmål. Det er også mulig du blir bedt om å fylle ut et spørreskjema som gir terapeuten bedre innsikt i mulig medvirkende faktorer.

De siste årene har det vært et paradigmeskifte innenfor behandling av smerte og nerve-muskel- og skjelettplager der man i større grad vurderer de psykologiske og sosiale forholdene, sammen med de biomedisinske faktorene. Dette medfører at du kan få flere spørsmål om hvordan din totalsituasjon er, hvordan du trives på jobben, ditt sosiale nettverk, erfaringer med behandling fra tidligere, søvn osv. Det er helt normalt å få slike spørsmål og det gir terapeuten et tydeligere totalbilde ift hvilke faktorer som kan spille inn i din situasjon.

Etter samtalen følger en undersøkelse der du blir bedt om å utføre aktuelle bevegelser, terapeuten utfører diverse tester, og det er underveis en kontinuerlig dialog ift hvordan du føler deg. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling, og målet med undersøkelsen er å finne ut hva plagene kan skyldes, kartlegge ressurser, og deretter lage en plan for tiltak for hvordan pasienten skal oppnå bedring.

I etterkant av samtalen og undersøkelsen vil manuellterapeuten gi deg en forklaring på den mest sannsynlige årsaken til dine plager, og samtidig gi deg et innblikk i prognosen fremover.

Samtidig kan man være klar over at det sjelden er en enkelt struktur i kroppen som alene er årsaken til smerte. Kroppen er mer sammensatt enn som så, og det er en rekke mekanismer og prosesser som påvirker smerteopplevelsen.

Med det i bakhodet vil manuellterapeuten gi deg en forklaring på om plagene du opplever i hovedsak er relatert til de lokale anatomiske strukturene eller fysiologiske prosesser i det sentrale og perifere nervesystemet.

Nyere forskning innenfor smertevitenskap tyder på at det som regel vil være en kombinasjon av flere faktorer, men at det likevel kan være en dominerende prosess som man først vil adressere i behandlingsforløpet.

Om nødvendig kan det være aktuelt med dialog med fastlege, sykemelding eller henvisning til spesialist/ billeddiagnostikk, og dette vil i så fall skje i dialog med deg.

Avhengig av hva plagene skyldes er det en rekke behandlingsmetoder manuellterapeuten kan velge mellom. Det første, som kanskje ikke fremstår som en reell behandling (som likevel er svært viktig), er å gi deg en kvalifisert diagnose/forklaring på hva plagene kan skyldes, tidsperspektiv ift bedring, hvilken behandling som anbefales og det kanskje viktigste – hva du selv kan gjøre for å bli bedre.

Dette kan være råd og veiledning ift hvordan man kan forholde seg til plagene, spesifikke øvelser eller strategier for å gradvis eksponere kroppen for bevegelse, samt benytte kognitive metoder som kan endre hvordan man forholder seg til smerte og nedsatt funksjon.

manual-therapyVidere kan manuellterapeuten bruke manuelle behandlingstiltak som leddmanipulasjon, mobiliseringsteknikker, bløtvevsbehandling og tøyninger som tar sikte på å dempe smerte og normalisere funksjon. Slik passiv behandling kan være nyttig, men bør ikke være det eneste tiltaket over tid. Det er bare en liten del av behandlingen, og er sjelden det eneste som blir gjort. Det viktigste er at du får en behandling som er individualisert, og som tar sikte på å gi deg en bedring både på kort og lang sikt.

Det er også ditt ansvar å ha en kontinuerlig dialog med din terapeut slik at du ikke inntar en passiv rolle der man forventer å bli “fikset”. Dette er et samarbeid mellom deg og terapeuten, med et felles mål om å gjøre din hverdag bedre, og da krever det at begge parter har en aktiv rolle i denne prosessen. Gi derfor tilbakemelding dersom det er noe du ikke er fornøyd med.

Manuellterapeuter kan altså:

 • undersøke, diagnostisere, behandle og forebygge muskel/nerve/skjelettplager
 • henvise pasienter videre til spesialisthelsetjenesten og til fysioterapi
 • henvise pasienter til radiologiske undersøkelser som MR, røntgen, CT
 • sykemelde pasienter med muskel- og skjelettplager i inntil 12 uker.
 • ved langvarig sykemelding delta i lovpålagt dialogmøte sammen med
  arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten

Dette bør du forvente dersom du går til manuellterapeut:

 • Du blir sett, hørt og tatt på alvor
 • En grundig vurdering av din situasjon der man utreder/utelukker alvorlig årsak til plagene
 • En forståelig forklaring om hva plagene kan skyldes og hva som kan gjøres
 • Informasjon om og forståelse av hva smerte er
 • Råd om hvordan du skal forholde deg til plagene dine og instruksjon om hva du kan gjøre selv, slik at du blir en aktiv, selvstendig deltager i din situasjon
 • Informasjon om hva som er hensikten med behandlingen som iverksettes
 • Kontinuerlig vurdering av situasjonen og endring av tiltak dersom effekten uteblir over tid
 • En plan for veien videre med fremtidsutsikter og tiltak
 Relevante linker til manuellterapi:

(Det skal nevnes at mye av det som er skrevet her gjelder fysioterapeuter og også andre faggrupper, men dette var et innlegg som hadde som mål å belyse hva manuellterapeuter gjør)

(toppbildet er lånt fra: http://www.hje.org.uk/services/physiotherapy-unit/)

Leave a Reply

%d bloggers like this: