Hvor viktig er teknikk under løping og styrketrening?

Teknikk under løping og styrketrening er et hyppig diskutert tema og det er sannsynligvis et forbedringspotensiale for mange som trener både når det gjelder skadeforebygging og prestasjonsfremming. Det er samtidig viktig å være klar over at det ikke eksisterer en gullstandard for hva som er den korrekte måten å bevege seg på, og at det er et hav av variasjoner som kan være hensiktsmessig avhengig av individuelle faktorer. I dette innlegget legger jeg frem noen tanker om temaet teknikk under løping og styrketrening.

Jeg opplever at det i enkelte kretser er en tendens til et noe overdrevet fokus på at utførelsen av øvelser skal være likt bildet av den perfekte teknikk i en bok eller video, og at man kanskje glemmer hvilke forutsetninger som ligger til grunn da hvert individ er forskjellig. Man har ikke en universell regel som sier hvordan man skal løpe eller løfte vekter, og det som er naturlig for en person vil ikke nødvendigvis være det for andre.

Individuelle forskjeller

Løping og utførelsen av for eksempel knebøy eller markløft vil se forskjellig ut med bakgrunn i hvert individs anatomi, bevegelighet og samspillet mellom de ulike kroppsdeler. Man kan ikke konkludere med at den teknikken som ikke samsvarer med læreboken vil gi skader eller dårligere treningseffekt, men korrigering av teknikk kan absolutt være fornuftig når man opplever smerte eller ikke presterer optimalt.

At ett løpesett er mer skadeforebyggende eller prestasjonsfremmende enn et annet finner man heller ikke klar dokumentasjon for per dags dato. Det skal nevnes at om man har løpsrelaterte plager kan det være fornuftig å korrigere på faktorer som løpesett og stegfrekvens, men det handler også mye om belastning ift kroppens kapasitet, og at det er en grunn til at du løper slik du gjør på nåværende tidspunkt.

Det er lett å bli opphengt i at alt man gjør innenfor trening skal være helt korrekt når det kommer til teknikk, både når det gjelder styrke, og løping, men jeg tror det er viktig at dette ikke går ut over treningsgleden. Har du det gøy med løpingen kan dette medføre at du løper oftere og får større fremgang.

Kroppen tilpasser seg

Dersom man til stadighet utfører en øvelse på en måte som overskrider enkelte kroppsdelers kapasitet og toleranse kan det resultere i skader eller smerter, og at man ikke får den fremgangen man ønsker. Samtidig har kroppen en fantastisk evne til å tilpasse seg belastning om den får tid og anledning til det. All aktivitet vil medføre en form for belastning for kroppen, og det er nettopp derfor trening har en effekt. Det velkjente «for mye, for tidlig» er nok ofte et større problem enn enkeltbevegelser.

Når man løper eller trener styrke skal man kjenne at man har kontroll over bevegelsen og opplever mestring, også når vektbelastningen økes. Man trenger ikke trene helt ukritisk uten å tenke over hvordan og hvorfor man gjør det, men sunn fornuft i kombinasjon med tro på at kroppen tåler mye, vil være et bedre utgangspunkt enn å være redd for å løfte eller gjøre noe feil. Bevegelsesfrihet og tro på at kroppen er sterk og tåler mye er noe jeg forsøker å formidle til kundene jeg jobber med.

Totalbelastning

Vi ser stadig eksempel på personer som trener styrke og løper på en måte som ikke samsvarer med det man tenker er biomekanisk korrekt, og som likevel holder seg frisk. Noen av dem konkurrer til og med på toppnivå.

Mens enkelte personer kan trene styrke og løpe med lite “hensiktsmessig” teknikk under markløft og knebøy uten problemer, kan andre gjøre “alt riktig” teknisk sett og likevel oppleve manglende fremgang og plager. Poenget her er at det er så mange andre faktorer som spiller inn, at feil teknikk under trening neppe alene er årsaken til manglende effekt eller smerter, og at man må se på totalbelastningen, som inkluderer hvordan man har det ellers i hverdagen.

Smerte er vel kanskje den viktigste indikatoren på at noe ikke er helt som det skal være når man trener. Det er viktig å påpeke at smerte ikke trenger bety at man er i ferd med å skade seg, men det kan være en indikator på at kroppen tolker bevegelsen som potensielt farlig. Da vil jeg råde deg til å få noen til å hjelpe deg da det kanskje bare er noen små justeringer som skal til for at øvelsen kan utføres smertefritt. Andre tegn på at man utfører øvelsen feil kan være at det føles ut som at man ikke har kontroll over bevegelsen eller vektbelastningen.

Samtidig ser man at det er enkelte fellestrekk som går igjen hos de som løfter tyngst og holder seg skadefri. Et godt utgangspunkt vil være å posisjonere seg fornuftig ift vektstangen og ha kontroll over kroppsdelene og bevegelsen gjennom hele øvelsen. Videre er det viktig at man har fokus på å gradvis øke belastningen innenfor kroppens toleransegrense og være flink til å lytte til kroppen etter hvert, og legge inn fornuftig restitusjonstid mellom treningsøktene.

Dette var bare noen tanker jeg har gjort meg om teknikk og trening. Mitt budskap er at teknikk under trening definitivt er viktig, men det er ikke det eneste som betyr noe. Om du har synspunkter på temaet er du hjertelig velkommen til å legge igjen en kommentar.

Leave a Reply

%d bloggers like this: