Kritisk tenkning – en treningssak

Informasjon har aldri vært så lett tilgjengelig som nå, og ønsker man å finne ut noe er det som regel bare et par tastetrykk unna. Dette kan være både positivt og negativt da kvaliteten på det som legges ut på internett mildt sagt er variabel.

Feilaktige konklusjoner ser man ofte, og de landsdekkende avisene er ofte blant de verste med sine sjokkoverskrifter som sjelden baserer seg på fakta. Misinformasjon er i ferd med å bli et større og større problem i samfunnet vårt da evnen til å tenke kritisk ikke alltid er tilstede.

Når man hele tiden har så mye informasjon tilgjengelig er det meget viktig å kunne vurdere hva som er nyttig og unyttig informasjon, og om det man leser/hører faktisk er korrekt. Derfor er det viktigere enn noen gang å tenke kritisk for å kunne danne seg en mening om hva som er rett og ikke.

“Critical thinking is thinking about your thinking while you’re thinking in order to make your thinking better.”
― Richard Paul

Også når det gjelder forskning innenfor fysioterapi, helse, trening og ernæring er det all grunn til å implementere disse prinsippene, og stille spørsmål ved hva man leser og hører. Jeg kom over et kurs som tar for seg nettopp dette, og som absolutt kan anbefales.

I kurset Your Deceptive Mind: A Scientific Guide to Critical Thinking Skills av Professor Steven Novella (Yale School of Medicine), gjennomgår han mange av de viktigste prinsippene når det kommer til kritisk tenkning.

Novella gjennomgår hvordan hjernen fungerer og hva som gjør at vi tenker som vi gjør, og har de meningene vi har.

Hvordan skiller vi god forskning fra pseudoforskning? Hva er de vanligste feilene man gjør når man vurderer om informasjon er korrekt eller ikke? Hvorfor er det ikke nok å bare lese abstractet til en forskningsartikkel?

Novella svarer på disse spørsmålene og mange flere, og han viser til eksempler fra hverdagen der han forklarer hva som gjør at vi tenker og handler som vi gjør.

Eksempel: Hva er grunnen til at to personer husker en bestemt situasjon ulikt? Hvilke faktorer er med på å påvirke tankesettet vårt?

Å lære om hvordan hjernen fungerer og er rett og slett fascinerende, og noe alle kunne hatt nytte av. Det å være klar over hva som gjør at man tenker som man gjør kan også være svært lærerikt, og gi en større forståelse for hvorfor folk handler som de gjør.

Her er en video som viser litt om hva kurset omhandler

Kritisk tenkning kan sees på som en treningssak og er noe man kan lære seg. Det er lett å tro at alle har evnen til å tenke kritisk, men det finnes mange eksempler på at den kan bli bedre. Dette er også noe som blir gjennomgått i kurset. Det finnes naturligvis mange andre gode ressurser der ute som gjør at du kan lære å vurdere informasjon bedre.

Vegard Lysne har skrevet Kildekritikk – hva er en god kilde? som anbefales. Sigurd Mikkelsen gjorde meg oppmerksom på denne guiden til å lese og forstå forskningsartikler. Begge er vel verdt å sjekke ut!

Har du erfaringer med andre bøker, kurs eller artikler som omhandler kritisk tenkning? Del de gjerne i kommentarfeltet under!

Leave a Reply

%d bloggers like this: