Scapular Push-up og Wall slides – anbefalte øvelser

Skulderplager er et utbredt problem i befolkningen, og forekomsten av skulderplager generelt i befolkningen varierer fra studie til studie.

Det kan i enkelttilfeller være en sammenheng mellom disse plagene og nedsatt posisjonering og kontroll av scapula (skulderbladet) – scapulær dyskinesi.

I denne artikkelen ser vi på hva scapulær dyskinesi er, årsaker til dette og en øvelse som kan bidra til en bedre skulderhelse – Scapular Push-up. Det skal absolutt nevnes at scapulær dyskinesi ikke forklarer skuldersmerter slik som man en gang trodde, og det er ikke mulig å si at skulderplager er en direkte konsekvens av hvordan skulderbladet er plassert og fungerer. Mer om dette kan man lese i denne artikkelen.

Scapulær dyskinesi og skulderplager

Flere studier har undersøkt personer med smertetilstander i skulderen og endringer i scapulas bevegelse (Lukasiewicz et al., 1999 ; Warner et al., 1992 ; Ludewig & Cook, 2000 ; McClure, Michener & Karduna, 2006). Det er hovedsakelig blitt undersøkt personer med såkalt “impingement” (rotator cuff-affeksjon), der en har funnet scapulær dyskinesi i ulike former hos dem med skulderplager, men type bevegelsesendring er varierende. Impingement (inneklemming) forekommer naturlig ved all bevegelse i skulder og er en betegnelse som er på vei ut av fagspråket.

Man anslår likevel at graden av impingement kan øke ved forøket thoracalkyfose (foroverbøyd brystrygg) eller cervikallordose (svai i nakke) pga. økt protraksjon av scapula (skulderbladet) ved elevasjon av humerus (Kibler, 1998), eller sekundært til smerter i skulderen der muskelfunksjonen til Serratus anterior og Trapezius blir inhibert (Brukner & Khan, 2009).

Ved impingement skjer det en inneklemming av strukturene i det subakromiale rommet mellom acromion og art.humeri. Inneklemmingen kan føre til mekanisk irritasjon av senene i rotatorcuffen og bursae subacromiale (slimpose).

Impingementbegrepet kan deles inn i ekstern og intern, og ekstern impingement deles videre inn i primær og sekundær impingement (Brukner & Khan, 2009).

Ludewig & Cook (2000) fant økt aktivitet i øvre og nedre Trapezius og lavere Serratus anterior-aktivitet hos deltakerne med impingement. Mange studier har funnet at hos pasienter med skuldersmerter ser en endringer i scapulas bevegelsesmønster, men om dette er en konsekvens av eller en årsak til smertene, er usikkert.

Den scapulohumerale rytmen er samspillet mellom oppad- og nedadrotasjon av scapula i scapulothoracalleddet og fleksjon eller abduksjon av humerus i det glenohumerale leddet, som tilsammen skaper den totale bevegelsen i skulderen (Sahrmann, 2002 ; McQuade & Smidt, 1998 ; Mottram, 1997).

Kontroll av scapula kan bidra til optimal funksjon i overekstremitetene. Det scapulothoracale leddet (mellom skulderblad og brystrygg) er i stor grad avhengig av dynamisk kontroll og stabilitet, og klinisk har man sett en tendens til at pasienter med skulder- og armproblemer har nedsatt dynamisk kontroll over scapula (Mottram, 1997).

Nedsatt stabilisering og kontroll av scapula kan forekomme dersom musklene som stabiliserer scapula er utsatt for traume, overbelastning, overstrekk eller inhibering grunnet smertefull skulder, eller dersom musklenes nerver blir skadet.

Serratus anterior og nedre Trapezius er mest mottakelig for inhibering og er oftere involvert i tidlig skulderpatologi. Endringer i muskelaktivering og koordinasjon er den vanligste årsaken til scapulær dyskinesi (Kibler & McMullen, 2003).

Dette kan resultere i det som ofte kalles vinging, scapula alatae. Mediale (innerste) del av scapula(skulderbladet) vil da gli ut og bakover fra thoraxveggen (brystveggen) slik at scapulaser ut som en vinge.

.

Serratus anterior er delaktig i å oppadrotere scapula (skulderbladet) og dermed medvirke til å optimalisere den scapulohumerale rytmen (mellom skulderbladet og overarm). Muskelen er også delaktig i å protrahere scapula (trekke forover)

Kort fortalt bidrar den til at skulderbladet ditt beveger seg sammen med overarmen når man løfter armen over skulderhøyde.

Scapular Push-up

En øvelse som kan bidra til å aktivere og styrke Serratus anterior er Scapular Push-ups. Øvelsen vil være nyttig for å øke stabiliteten rundt skulderleddet og kan virke forebyggende for skulderplager.

Jeg så øvelsen første gang på Eric Cressey sin nettside og vil derfor kreditere han for denne. Man vil nok aldri klare å isolere en øvelse til å bare utfordre én muskelgruppe, men denne vil med riktig utførelse kunne gi en god aktivering av muskelen.

Utførelse:

 • Hendene plasseres rett under hvert skulderledd og albuene holdes strake.
 • Hold kroppen strak under øvelsen. Stram magen og baken for å stabilisere bekken og korsrygg.
 • Senk øvre del av ryggen (thorakal/brystrygg) ned mellom skulderbladene slik at avstanden mellom skulderbladene minskes. Tenk at du trekker de sammen. Albuene holdes strake gjennom hele øvelsen
 • Når du har kommet så langt ned som mulig, skyv armene hardt ned i underlaget og press deg så høyt opp som mulig slik at skulderbladene skyves fra hverandre
 • Ha fokus på å holde en nøytral stilling i ryggraden og stram baken og magen under øvelsen. Ikke la korsryggen og hoftene falle ned mot bakken.

Her ser du en video av øvelsen i firfotstående og med strak kropp, samt med bruk av en arm:

Progresjon fra lett til mer utfordrende
 • Stående mot vegg
 • Firfotstående
 • Strak kropp
 • Plasser beina på en benk
 • Bruk av slynger
 • Bruk av vektvest eller strikk
 • Kombinasjon av de over, samt bruk av en hånd

Det kan nevnes at dette ikke er en øvelse som trenger å være spesielt tung for å være effektiv. Den bør heller gjøres med fokus på korrekt utførelse og at man mestrer de letteste variantene før man eventuelt gjør den mer utfordrende.

Øvelsen kan være hensiktsmessig å utføre forut for alle øvelser som innebærer bruk av overkroppen. Bruk 8-12 repetisjoner og 2-3 sett som en del av oppvarmingen eller mellom andre øvelser for å aktivere Serratus anterior. Øvelsen setter også noe krav til kjernemuskulaturen da du skal stabilisere hele kroppen, mens all bevegelse foregår mellom scapula og brystveggen.

Siden Serratus anterior skal bidra også når armen heves over skulderhøyde kan det være hensiktsmessig å kombinere denne øvelsen med wall slides.

(deler av teorien i denne artikkelen er hentet fra bacheloroppgaven om scapulær dyskinesi og håndballspillere som jeg skrev sammen med min kollega Øyvind Erås)

Gi øvelsen et forsøk og bruk den som en del av oppvarmingen fremover!

Referanser:

Brukner, P. & Khan, K. A. A. (2009) Clinical Sports Medicine. Sydney, McGraw-Hill.

Kibler, B. W. & McMullen, J. (2003) Scapular dyskinesis and its relation to shoulder pain. Journal of the American Academy of Orthopedic Surgery. 11:142-151.

Kibler, W. B. (1998) The Role of the Scapula in Athletic Shoulder Function. The American Journal of Sports Medicine, 26 (2), s. 325-337.

Ludewig, P. M. & Cook, T. M. (2000) Alterations in Shoulder Kinematics and Associated Muscle Activity in People With Symptoms of Shoulder Impingement. Physical Therapy, 80 (3), s. 276-291.

Lukasiewicz, A. C., McClure, P., Michener, L., Praff, N. & Senneff, B. (1999) Comparison of 3-Dimensional Scapular position and Orientation Between-subjectsWith and Without Shoulder Impingement. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy 29 (10), s. 574-586.

McClure, P. W., Michener, L. A. & Karduna, A. R. (2006) Shoulder function and 3- Dimensional scapular kinematics in people with and without shoulder impingement syndrom. Physical Therapy 86 (8), s. 1075-1090.

McQuade, K. J. & Smidt, G. L. (1998) Dynamic Scapulohumeral Rhythm: The Effects of External Resistance During Elevation of the Arm in the Scapular Plane. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 27 (2), s. 126-133.

Mottram, S. L. (1997) Dynamic stability of the scapula. Manual Therapy, 2 (3), s. 123-131.

Sahrmann, S. (2002) Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes. St. Louis, Mosby.

Warner, J. J., Micheli, L. J., Arslanian, L. E., Kennedy, J. & Kennedy, R. (1992) Scapulothoracic motion in normal shoulders and shoulders with glenohumeral instability and impingement syndrome. A study using Moire topographic analysis. Clinical Orthopaedics (285), s. 191-199

9 thoughts on “Scapular Push-up og Wall slides – anbefalte øvelser

 1. Meget god artikkel, øvelse og side generelt. Er fysio i turnus, og også halvaktiv innen svømming. Her er det lett å få skuldersmerter, noe jeg har nå (kombinasjon av impingement og tendonitt). Merker at scapulaekontrolleren reduseres betydelig ettersom smertene tiltar. Jobber en del skadeforbyggende, men skadene er vanskelig å unngå. Lurer på hva du tror om statisk tøyning som behandlingstiltak på tendinitter, spesielt supraspinatus, infraspinatus og subscapularistendinitt?

  1. Hei Jonas!

   Ift den problematikken du beskriver vil jeg tro at det du beskriver med at scapula-kontrollen reduseres ettersom smertene tiltar er det du bør ta tak i først og fremst. Impingement og tendonitt i skulder er ofte et resultat av manglende kontroll og ugunstig posisjonering av scapula – scapulær dyskinesi. Etter min erfaring er det effektivt å løse opp (muskelterapi/egenmassasje) i muskulatur som pectoralis minor, levator scapulae, infraspinatus, rhomboideus major og minor, lattisimus dorsi og subscapularis, samtidig som man kjører øvelser som rekrutterer nedre og øvre trapezius + serratus anterior. Dette vil være å foretrekke foran statisk tøyning etter min mening da dette vil være med på å bedre forholdene for bl.a. supraspinatus:)

   1. takk for svar. Så først etter innlegget var sendt, at det faktisk var deg, som hadde siden:P Smertene utviklet seg til en ganske klassisk tendinitt. Kom etter jeg økte fokus på noe som kalles “høy albue” i crawl. Ny, og “feil” teknikk er nok utløsende årsak til skaden denne gang, men scapulaekontrollen og muskelubalanse er nok også faktorer av betydning. Etter akuttfasen har gått over, vil jeg nok starte med lett tøyning av muskelgruppene du henviser til, deretter begynne med øvelser for å bedre scapulaekontroll og utligne muskelubalanse vha styrketrening. Så får me sjå hvordan det går;)

    Høy albue er en interessant del av svømming, og kanskje den mest betydningsfulle faktoren som gjør det mulig å plutselig svømme sinnsykt mye fortere enn før, og det som skiller de beste fra resten. Her en god video om nettopp dette, om det skulle få en pasient med samme problem; http://www.youtube.com/watch?v=XvAMq9rSzyU

   2. Ja, vil tro at den høye albuen kan være mer belastende ift impingement.

    Likte videoen, alltid kjekt med nye impulser.

    Vil også anbefale deg å få jobbet med vevskvaliteten i nevnte muskelgrupper da tøyning i seg selv ikke all. Forsøk egenmassasje med golfball/tennisball eller lignende, eller helst få noen til å løse opp i det med trp-behandling.

    Lykke til:)

 2. Hei Martin!

  Takk for fin artikkel, mye av dette er nytt for meg og lurer derfor på om du kan hjelpe meg med å forstå dette bedre. Saken er den at etter flere års skuldersmerter er jeg innvilget artoskopisk kirurgi av høyre skulder hos Teres i Kristiansand ved Dr. Morten Sørgård. Skuldra har fått diagnosen M754 “impingement syndrome” eller subacromialt impingement (inneklemming, trange forhold). Smertene er uutholdelige nå, og jeg teller dager til jeg skal opereres 29. august 2013. Ingenting hjelper som foreløpig lindring, verken kortison eller Voltaren. Finner ikke en posisjon til å hvile armen selv på nettene, og må hjelpe til meg venstrearmen for å kunne løfte små enkle ting. I tillegg forplanter smertene seg til kragebenet både mot skulder og brystben, og forplanter seg ned mot overarm, underarm og av og til helt ned i fingrene. Jeg tror også at grunnet inneklemming, så har armen utviklet muskelatrofi, slik at høyre arm og skulder er tynnere enn venstre. På toppen av det hele fant kirurgen ut at jeg lider av scapulær dyskinesi og har bedt meg kontakte en manuell fysioterapeut for å få skulderbladet på plass. Det er så mye dette her at jeg trenger hjelp til å sortere hva jeg skal gjøre og i hvilken rekkefølge. Er overbevist om at det er så mye galt i skuldra at jeg er redd kirurgen ikke klarer å reparere alt. Har du noen tips til godt resultat? Kirurgen sier også at jeg bør starte trening av skulderbladet raskest mulig, men hvordan skal jeg få dette til når jeg ikke klarer å løfte armen en gang .. Det må vel være lurt å operere først og så ta den lange veien med rehabilitering av både skulder og skulderblad i etterkant? Takk for alle tips 🙂

  1. Hei Emmanuel!

   Leit å høre at skulderen din plager deg sånn. Impingement syndrom kan bli bedre av operasjon, men rehabilitering har vist seg like effektivt i flere studier. Årsaken til inneklemming kan være nedsatt posisjonering og bevegelse av skulderbladet ditt – altså scapulær dyskinesi. Så det at du har inneklemming og scapulær dyskinesi er ingen overraskelse da den økte inneklemmingen ofte er et resultat av at skulderbladet ikke beveger seg og er posisjonert sånn som det skal.

   Dette er mulig å gjøre noe med gjennom behandling og trening, men det kommer også an på hvordan skulderbladet ditt ser ut rent anatomisk og hvordan resten av kroppen din beveger seg.

   De symptomene du merker kan også være et resultat av en rekke ting, deriblant mindre bruk av armen, nedsatt kraftutvikling, muskulære ubalanser og nedsatt sirkulasjon og nervesignal.

   Mitt råd til deg vil være å oppsøke en manuellterapeut eller fysioterapeut som har god erfaring med skulderplager og få vedkommende til å undersøke og behandle skulderen din. Dette vil også være svært fordelaktig å gjøre selv om det blir operasjon, og jeg ville startet så fort som mulig.

   Håper dette gav noe svar, og spør gjerne om andre ting du lurer på

   mvh Martin

Leave a Reply

%d bloggers like this: