Kan tøyning gi deg bedre spenst?

Nyere forskning viser at en kan oppnå en akutt effekt på vertikalt hopp og kraftutvikling ved å tøye ut antagonist forut for testen. En amerikansk studie undersøkte effekten blant 16 trente menn og testet deretter vertikalt hopp, isokinetisk dreiemoment under kneekstensjon ved 60°/s og 300 °/s, samt EMG for vastus lateralis og biceps femoris under kneekstensjon. Dette ble gjort både med og uten tøyning av antagonisten (muskel som virker motsatt av annen muskel).

Resultatene viste at tøyning førte til signifikant høyere dreiemoment ved 300 °/s, men ikke ved 60 °/s. Vertikalt hopp (59,8 mot 58,6 cm; p =0.011) og kraft (8571 mot 8487 W; p=0,005) var signifikant høyere når de ble utført etter tøyning sammenlignet med uten. EMG viste ingen forskjell mellom forsøkene.

Resultatene foreslår at statisk tøyning av hamstrings (antagonist) før isokinetisk kneekstensjon øker kraftproduksjon. Utifra dette kan en anta at tøyning av hofteflexorer og dorsalfleksorer, som er antagonister for hofteekstensjon og plantarfleksjon, kan bidra til økt kraft og hopphøyde, selv om forskjellene ikke nødvendigvis er veldig store.

.

Leave a Reply

%d bloggers like this: